Titlu Proiect:

A New On-Chip Magnetically-Actuated Mobile Microrobotic Agent and Embedded Control System
Sistem inovant microrobotic mobil cu control magnetic imbarcat

Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0591
Numar contract: 83/2013

Director proiect: Florin DRAGOMIR
Mentor: Alexandru-Ioan IVAN
Institutia contractoare: Universitatea VALAHIA din Targoviste


Domeniu: Stiinte ingineresti
Denumirea Programului din PN II: Resurse umane
Subprogram: Proiecte de cercetare postdoctorală
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Data inceperii proiectului: 01/05/2013
Data incheierii proiectului: 30/10/2015
Durata proiectului: 30 luni
Valoarea totala de la buget: 299.981,00 lei

Abstract (Engleza):
A new emerging field has recently appeared in the micro- and nano-technologies: the untethered, submillimeter, micro- or nano-sized robotic platforms, which present potential applications in biomedical diagnosis, targeted drug delivery or micro-electro-mechanical parts microassembly. Many issues including system design, microfabrication, remote power sourcing and control must still be considered and developed towards real applications. The major current challenges consist in innovating efficient remote power sourcing and proper locomotion mechanisms. Drive and propelling such tiny devices require overcoming the nonlinear physics at this scale. Then, the ability to accurately maneuvering them represents the next challenge. The proposal implemented by the principal investigator under the supervision of the experienced mentor (winner of NIST Microrobotics Challenge IEEE ICRA Anchorage 2010 and Shanghai 2011) aims at the design and development of a new magnetically-actuated mobile microrobotic agent with an associated embedded control. The approach described in the proposal consists into a microstructured ferromagnetic agent actuated by a net of integrated coils. Several advantages are straightforward: the bulky and power-consuming external coils are thus avoided (on-chip concept) and a simplier control strategy . A part of the micromanufacturing tasks are performed at the MIMENTO technology central of the FEMTO-ST Institute under an external (Exogène) project.

Abstract (Romana):
Un nou domeniu in curs de dezvoltare a apărut recent în micro - și nano - tehnologii: roboti de dimensiuni de ordinul micrometrilor sau chiar al nanometrilor, ce pot fi integrați în potențiale aplicații în medicină (diagnostic biomedical), sau în manipularea de piese micro-electro-mecanice pentru diverse micromontaje. Multe aspecte, inclusiv proiectarea, realizarea, și controlul sistemului va fi dezvoltat in cadrul propunerii propuse. Provocările majore actuale constă în controlul de la distanță eficient precum și în mecanismul de locomotie adecvat. Apoi, capacitatea de a le manevra cu exactitate reprezintă următoarea provocare. Proiectul are drept scop proiectarea și dezvoltarea unui nou sistem microrobotic alcatuit dintr-un agent mobil de dimensiuni micrometrice si a unei suprafete active microstructurate cu tehnologii de sala alba. Abordarea descrisă în propunere constă în realizarea unui agent mobil feromagnetic microstructurat acționat (in spatiul x-y) cu ajutorul unei rețele de microconductori încorporați în suprafeța activă microstructurată. Printre avantajele unui astfel de sistem putem enumera evitarea folosirii de bobine externe voluminoase si consumatoare de energie, controlul agentului fiind în buclă deschisă cu semnale digitale (tren de impulsuri). Prounerea va fi realizata sub supravegherea unui mentor experimentat (castigator al NIST Microrobotics Challenge IEEE ICRA Anchorage 2010 și Shanghai 2011).
This template downloaded form free website templates